Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Η Georgakos Group έχει ως προϋπόθεση την σωστή και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της και για την επίτευξη των στόχων της έχει οργανώσει 5 βασικά τμήματα αλληλένδετα μεταξύ τους που διευκολύνουν τη διαδικασία αγοροπωλησίας ή ενοικίασης ακινήτου.

Τα μελη της Georgakos Group ασχολούνται με:
ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Βιομηχανικών χώρων

  • Ξενοδοχειακών συγκροτημάτων

  • Μεγάλων εκτάσεων (παραθαλάσσιων. αστικών, αγροτικών)

  • Αντιπαροχές ( οικοπέδων, αγροτεμαχίων)

  • Κατοικιών (διαμερίσματα, βίλες, μεζονέτες, γκαρσονιέρες, studios, κλπ.)

  • Εμπορικών ακινήτων (καταστήματα, γραφεία κλπ.)

  • Εμπορικών κέντρων

  • Εκτιμήσεων



Διαθέτει:

Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων και Marketing
Το τμήμα αυτό ασχολείται με την επιλογή προσωπικού μέσω μιας σειράς ενεργειών που συμβάλλουν στην αξιολόγηση και κατά συνέπεια στη στρατολόγηση των νέων πλέον συνεργατών. Ο υπεύθυνος του τμήματος είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της εξωτερικής εικόνας της εταιρείας, την αξιοποίηση των δεξιοτήτων των μελών της, την ομαλή της λειτουργία και επίσης φροντίζει για την συμμετοχή και οργάνωση εκδηλώσεων.

Τμήμα Εξωτερικού
Το τμήμα εξωτερικού διαχειρίζεται όλα τα ακίνητα που διαθέτει η εταιρεία στο εξωτερικό. Ο υπεύθυνος αναλαμβάνει την ενημέρωση των πελατών για την εκάστοτε χώρα ενδιαφέροντος, τις συνθήκες αγοράς που επικρατούν όσον αφορά τα ακίνητα και μεσολαβεί για την μεταφορά τους. Υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης των πελατών μας σε οποιαδήποτε πόλη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένους συνεργάτες με δυνατότητα συνεννόησης σε όλες τις Βαλκανικές γλώσσες και όχι μόνο (Βουλγάρικα, Σέρβικα, Ρωσικά, Αγγλικά, Γερμανικά και άλλες). Το τμήμα αποτελείται από: - Σύμβουλο ακίνητης περιουσίας - Δικηγόρο - Λογιστή – Μηχανικό.

Τμήμα Επενδυτικών Υπηρεσιών
Η δημιουργία του τμήματος αυτού έχει ως στόχο την καθοδήγηση τόσο των πελατών μας όσο και των μελών μας να προβούν σε επενδύσεις κυρίως στη Ν.Α. Ευρώπη, σε μια αγορά που εξελίσσεται ταχύρρυθμα και δυναμικά. Οι προοπτικές που υπάρχουν στις γειτονικές μας χώρες και κυρίως στη Βουλγαρία είναι εντυπωσιακές. Σας εξασφαλίζουμε πλήρη και έγκυρη ενημέρωση παραθέτοντας σας στοιχεία, video, παρουσιάσεις και αναλαμβάνουμε και τη μεταφορά σας. Επίσης το τμήμα αυτό μπορεί να σας ενημερώσει για τυχόν ευκαιρίες αλλά και για την αγορά ακινήτων μισθωμένων από μεγάλους οργανισμούς ή εταιρείες τα οποία σας παρέχουν εγγυημένη απόδοση.

Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
Έμπειροι και καταξιωμένοι δικηγόροι παρέχουν πλήρη ενημέρωση στους πελάτες μας και τους εκπροσωπούν καθ’ όλη τη διαδικασία συμβολαίου. Η εταιρεία παρέχει νομική κάλυψη υψηλού επιπέδου γιατί φροντίζει το συμφέρον των πελατών της και εξασφαλίζει τη σιγουριά.

Τμήμα Δανείων
Μέσω του τμήματος δανείων αναλαμβάνουμε την έκδοση δανείων και εξασφαλίζουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τους πελάτες μας. Ενημερώνουμε άμεσα και αναλυτικά για τις κινήσεις των τραπεζών αλλά και για τα επιτόκια. Υπάρχει συνεργασία με όλους τους καταξιωμένους ομίλους τραπεζών γεγονός που διευκολύνει όλους τους υποψήφιους αγοραστές μας.

Τμήμα Επαγγελματικού ακινήτου
Στην εταιρεία μας υπάρχει ειδικό τμήμα διαχείρισης επαγγελματικού ακινήτου το οποίο είναι στη διάθεση του κάθε επαγγελματία. Διαθέτει ακίνητα τα οποία αποτελούν συμφέρουσα οικονομική λύση και αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στον σύγχρονο επιχειρηματία / επαγγελματία να τον εξυπηρετήσει στις όποιες ανάγκες προκύπτουν από τις επαγγελματικές του συναναστροφές και μελλοντικές του δραστηριότητες. Το τμήμα διαθέτει: - Σύμβουλο ακίνητης περιουσίας - Πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων - Μηχανικό - Δικηγόρο – Λογιστή.

Σχετικά άρθρα

About Us

Ιστορικό Η "Georgakos Group" ...