Διεθνείς Συνεργασίες

Διεθνείς Συνεργασίες

Η ανατολή του 21ου αιώνα έφερε μεταξύ άλλων και την εποχή των δικτύων. Η βασική ιδέα του δικτύου είναι ότι η συμμετοχή σε ένα δίκτυο δημιουργεί σχέσεις με  γεωμετρική πρόοδο. Με άλλα λόγια, η σύνδεση ενός ατόμου με ένα άλλο δημιουργεί μια σχέση (ένα συν ένα ίσον δυο), η συμμετοχή σε ένα δίκτυο δημιουργεί σχέσεις στη δύναμη του τετραγώνου (Ν2 ). Παραδείγματος χάρη, όταν ο μεσίτης μιλάει στο τηλέφωνο με ένα πελάτη έχουν δημιουργήσει μια σχέση μεταξύ τους. Όταν όμως μεσίτης στέλνει ένα μήνυμα σε ένα δίκτυο, το οποίο έχει π.χ. πέντε μέλη τότε δημιουργεί 5 επί 5 ίσον 25 σχέσεις. Με αυτή τη λογική δημιουργήθηκε το Facebook και όλα τα άλλα λεγόμενα «κοινωνικά δίκτυα.» Ένα μήνυμα ή μια φωτογραφία που στέλνει κάποιος στο Facebook, λαμβάνεται από εκατομμύρια άτομα ανά τη υφήλιο. Το Georgakos Group είναι ένα τέτοιο δίκτυο. Η συμμετοχή στο Geoπροσφέρει στο κάθε μέλος  του την ευκαιρία να συναλλάσσεται ταυτόχρονα με όλα τα μέλη του, τα οποία συναλλάσσονται με εκατοντάδες πελάτες.

Συγκεκριμένα η σύνδεσή σου με το Georgakos Group προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, για να είναι οικονομικά επωφελή, δηλ., να είναι κερδοφόρα, πρέπει να είναι καλά οργανωμένη. Η οργάνωση, με απλά λόγια, σημαίνει ότι η επιχείρηση παίρνει τη μορφή ενός ισοσκελούς τριγώνου του οποίου οι τρεις πλευρές είναι: 
(α)  Φυσική Δομή, δηλ., σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, μοντέρνα γραφεία, 
(β) Πληροφορική Δομή, δηλ., ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης ακινήτου περιουσίας, το οποίο προσφέρει στον επιχειρηματία τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες, για την λήψη ορθών αποφάσεων, και (γ) Ανθρώπινη Δομή, δηλ., ένα σύστημα  προσέλκυσης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης των Ανθρώπινων Πόρων.

Η Georgakos Group προσφέρει ένα τέτοιο τρίγωνο, το οποίο είναι το αποτέλεσμα  μακροχρόνιας προσπάθειας. Έτσι ο συνεργάτης, μέλος του Georgakos Group δεν χρειάζεται να καταναλώσει χρόνο και χρήμα για να δημιουργήσει το μαγικό τρίγωνο. Η Georgakos Group έχει υπερσύγχρονα γραφεία στο κέντρο της πόλης, εξοπλισμένα με όλα τα μέσα επικοινωνίας όπως τηλέφωνα, υπολογιστές, κτλ. Έχει ένα πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης ακινήτων, με όλα τα απαραίτητα έντυπα οργάνωσης, για την ταυτοποίηση και καταγραφή ακινήτων, πιθανών αγοραστών, πωλητών και ενοικιαστών, έρευνα αγοράς, υποδείξεις, και αντίστοιχα. Σχετικά με την εσωτερική οργάνωση, η Georgakos Group έχει έτοιμες επιχειρησιακές πολιτικές, που περιγράφουν λεπτομερώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνεργατών, περιγραφή εργασίας του κάθε συνεργάτη και συνεργασίας μεταξύ τους, τους τρόπους αμοιβής, και γενικά ό,τι χρειάζεται για την ομαλή  και αποδοτική λειτουργία ενός κτηματομεσιτικού γραφείου.  

  Αναλυτικά η Georgakos Group προσφέρει τα ακόλουθα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα:    
 1. Έτοιμη Ιστοσελίδα στο διαδίκτυο (site στο internet)
 2. Επαγγελματική Διαφήμιση με ευνοϊκούς όρους  στα κύρια ΜΜΕ
 3. Οργανωμένη διαδικασία ολοκληρωμένης συναλλαγής
 4. Οργανωμένη διαδικασία παρακολούθησης συναλλαγής
 5. Έγκαιρες και έγκυρες πληροφορίες σε θέματα πληρωμών
 6. Άμεση αναγνώριση στην αγορά ακινήτων
 7. Έτοιμο πελατολόγιο για συνεργασία
 8. Έντονη  παρουσία σε όλη την Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, και Βουλγαρία
 9. Δοκιμασμένη στρατηγική και ανάπτυξη
 10. Οργανωμένη διαδικασία πωλήσεων
 11. Μόνιμη υποστήριξη από έμπειρους κτηματομεσίτες
 12. Εκπαίδευση νέων συνεργατών σε θέματα διαχείρισης και πωλήσεων
 13. Μεγάλη προοπτική αύξησης πωλήσεων, λόγω του μεγάλου αριθμού σχέσεων που δημιουργεί το δίκτυο.
 14. Τελικά αύξηση κέρδους λόγω αυξημένων πωλήσεων και αποδοτικής λειτουργίας.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η ανατολή του 21ου αιώνα έφερε μεταξύ άλλων και την εποχή των δικτύων. Η βασική ιδέα του δικτύου είναι ότι η συμμετοχή σε ένα δίκτυο δημιουργεί σχέσεις με γεωμετρική πρόοδο. Με άλλα λόγια, η σύνδεση ενός ατόμου με ένα άλλο δημιουργεί μια σχέση (ένα συν ένα ίσον δυο), η συμμετοχή σε ένα δίκτυο δημιουργεί σχέσεις στη δύναμη του τετραγώνου (Ν2 ). Παραδείγματος χάρη, όταν ο μεσίτης μιλάει στο τηλέφωνο με ένα πελάτη έχουν δημιουργήσει μια σχέση μεταξύ τους. Όταν όμως μεσίτης στέλνει ένα μήνυμα σε ένα δίκτυο, το οποίο έχει π.χ. πέντε μέλη τότε δημιουργεί 5 επί 5 ίσον 25 σχέσεις. Με αυτή τη λογική δημιουργήθηκε το Facebook και όλα τα άλλα λεγόμενα «κοινωνικά δίκτυα.» Ένα μήνυμα ή μια φωτογραφία που στέλνει κάποιος στο Facebook, λαμβάνεται από εκατομμύρια άτομα ανά τη υφήλιο. Το Georgakos Group είναι ένα τέτοιο δίκτυο. Η συμμετοχή στο Georgakos Group προσφέρει στο κάθε μέλος του την ευκαιρία να συναλλάσσεται ταυτόχρονα με όλα τα μέλη του, τα οποία συναλλάσσονται με εκατοντάδες πελάτες.

Συγκεκριμένα η σύνδεσή σου με το Georgakos Group προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, για να είναι οικονομικά επωφελή, δηλ., να είναι κερδοφόρα, πρέπει να είναι καλά οργανωμένη. Η οργάνωση, με απλά λόγια, σημαίνει ότι η επιχείρηση παίρνει τη μορφή ενός ισοσκελούς τριγώνου του οποίου οι τρεις πλευρές είναι: 

(α) Φυσική Δομή, δηλ., σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, μοντέρνα γραφεία, 

(β) Πληροφορική Δομή, δηλ., ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης ακινήτου περιουσίας, το οποίο προσφέρει στον επιχειρηματία τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες, για την λήψη ορθών αποφάσεων, και (γ) Ανθρώπινη Δομή, δηλ., ένα σύστημα προσέλκυσης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης των Ανθρώπινων Πόρων.

Η Georgakos Group προσφέρει ένα τέτοιο τρίγωνο, το οποίο είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιας προσπάθειας. Έτσι ο συνεργάτης, μέλος του Georgakos Group δεν χρειάζεται να καταναλώσει χρόνο και χρήμα για να δημιουργήσει το μαγικό τρίγωνο. Η Georgakos Group έχει υπερσύγχρονα γραφεία στο κέντρο της πόλης, εξοπλισμένα με όλα τα μέσα επικοινωνίας όπως τηλέφωνα, υπολογιστές, κτλ. Έχει ένα πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης ακινήτων, με όλα τα απαραίτητα έντυπα οργάνωσης, για την ταυτοποίηση και καταγραφή ακινήτων, πιθανών αγοραστών, πωλητών και ενοικιαστών, έρευνα αγοράς, υποδείξεις, και αντίστοιχα. Σχετικά με την εσωτερική οργάνωση, η Georgakos Group έχει έτοιμες επιχειρησιακές πολιτικές, που περιγράφουν λεπτομερώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνεργατών, περιγραφή εργασίας του κάθε συνεργάτη και συνεργασίας μεταξύ τους, τους τρόπους αμοιβής, και γενικά ό,τι χρειάζεται για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία ενός κτηματομεσιτικού γραφείου.

Αναλυτικά η Georgakos Group προσφέρει τα ακόλουθα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα:

 • Έτοιμη Ιστοσελίδα στο διαδίκτυο (site στο internet)
 • Επαγγελματική Διαφήμιση με ευνοϊκούς όρους στα κύρια ΜΜΕ
 • Οργανωμένη διαδικασία ολοκληρωμένης συναλλαγής
 • Οργανωμένη διαδικασία παρακολούθησης συναλλαγής
 • Έγκαιρες και έγκυρες πληροφορίες σε θέματα πληρωμών
 • Άμεση αναγνώριση στην αγορά ακινήτων
 • Έτοιμο πελατολόγιο για συνεργασία
 • Έντονη παρουσία σε όλη την Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, και Βουλγαρία
 • Δοκιμασμένη στρατηγική και ανάπτυξη
 • Οργανωμένη διαδικασία πωλήσεων
 • Μόνιμη υποστήριξη από έμπειρους κτηματομεσίτες
 • Εκπαίδευση νέων συνεργατών σε θέματα διαχείρισης και πωλήσεων
 • Μεγάλη προοπτική αύξησης πωλήσεων, λόγω του μεγάλου αριθμού σχέσεων που δημιουργεί το δίκτυο.
 • Τελικά αύξηση κέρδους λόγω αυξημένων πωλήσεων και αποδοτικής λειτουργίας.

Σχετικά άρθρα

About Us

Ιστορικό Η "Georgakos Group" ...